Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu reprezintă, în primul rând, o garanție a faptului că pe masa consumatorilor va ajunge întotdeauna Salam de Sibiu de cea mai bună calitate

Carmen Gavrilescu, Președintele Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu

Carmen GAVRILESCU
Carmen GAVRILESCU
Președinte al Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu
Sorin Minea
Sorin Minea
Vicepreședinte al Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu

Ingredientele

Proces Tehnologic

La nivel European

REGULAMENTUL (UE) NR 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 664/2014 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012

La nivel național

ORDIN nr. 1762 din 16 iulie 2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a

RECUNOAȘTERI ȘI CERTIFICĂRI

Certificat de Conformitate

CERTIND certifică conformitatea produsului SALAM DE SIBIU clasa de produse 1.2. Produs din carne. Producător individual SC Recunoștința Prodcom Impex SRL    

Salamul de Sibiu, promovat la Bruxelles de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Salamul de Sibiu, care a obținut la începutul anului înregistrarea ca Indicație Geografică Protejată (IGP) la nivelul UE, a fost promovat la Bruxelles, alături de alte produse românești de calitate. La evenimentele de promovare a

Diplomă de participare

Diplomă acodată pentru promovarea produselor românești în cadrul evenimentului "Internațional Food festival", republica Bulgaria, în perioada 12-22 mai 2016.

Certificat de conformitate în vederea obținerii Protecției Indicației Geografice protejate

CERTIND Certifică conformitatea produsului SALAM DE SIBIU clasa de produse 1,2 Produse din carne (fierte, sărate, afumate, etc.) evaluată față de cerințele Reg (UE) 1151/2012 și de  Caietul de Sarcini „Salam de Sibiu”, cod IGP-SS-nr.