Certificat de conformitate în vederea obținerii Protecției Indicației Geografice protejate

CERTIND

Certifică conformitatea produsului SALAM DE SIBIU clasa de produse 1,2 Produse din carne (fierte, sărate, afumate, etc.) evaluată față de cerințele Reg (UE) 1151/2012 și de  Caietul de Sarcini „Salam de Sibiu”, cod IGP-SS-nr. 1, ediția 1, revizia 05/2015.

Grup Aplicant Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu

Bacău, Calea Moldovei, nr. 94, Județul Bacău