La nivel național

  1. ORDIN nr. 1762 din 16 iulie 2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional
  2. HOTĂRÂRE nr. 152 din 4 martie 2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.

 

Conform prevederilor legale, sistemul indicațiilor protejate are ca obiectiv sprijinirea produselor cu denumire de origine protejată (DOP) sau cu indicație geografică protejată (IGP), permițând consumatorului o bună cunoaștere asupra originii produselor pe care le consumă, și încurajarea tradițiilor locale.

Indicația geografică protejată

Indicația geografică protejată (IGP) reprezintă numele unei regiuni, unui loc specific sau, în cazuri excepționale, al unei țări, utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar care, fie este originar din această regiune, fie posedă calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici care pot fi atribuite zonei geografice respective, fie a cărei producție, prelucrare sau preparare are loc în aria geografică.

Salamul de Sibiu a dobândit indicația geografică protejată la data de 10 martie 2016, iar acest lucru le permite numai producătorilor din arealul delimitat (Bacău, Prahova, Brașov, Sibiu, Călărași, Covasna, Ilfov și București) care respectă caietul de sarcini aferent produsului, să producă acest tip de salam.

Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu este reprezentată Casa de Avocatură Dincă și Asociații.