Ingredientele

Ingredientele utilizate pentru prepararea Salamului de Sibiu  sunt urmatoarele: -          amestecul de sărare-condimentare (format din sare alimentară - maxim 5%; condimente naturale: piper, ienibahar și  usturoi; conservanți: sare in amestec cu nitrit sau nitrat de sodiu – în conformitate cu dispozițiile legale); NOTĂ: nitratul de sodiu se  reduce în procesul de fabricație în nitrit de

Proces Tehnologic

Întregul proces de fabricație, respectiv recepția materiilor și a materialelor, procesarea (tranșarea carcaselor si a pieselor, tocarea, umplerea membranelor, afumarea cu lemn de esență tare, însămânțarea cu mucegai nobil, maturarea și uscarea), ambalarea și depozitarea trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată. Recepția materiilor prime: Materiile prime sunt recepționate conform comenzilor transmise către furnizori

Specificitatea Salamului de Sibiu

La formarea gustului specific al salamului de Sibiu contribuie direct: componentele cărnii și slăninei, sarea  și condimentele utilizate, substanțele de aromă din fum, substanțele de aromă care se formează în decursul fermentației (încă de la obținerea pastei, pe parcursul afumării și maturării uscării, sub acțiunea mucegaiului) din glucide, proteine si lipide. Cea mai importantă contribuție

Materii prime Salam de Sibiu

Materiile prime de bază folosite pentru fabricarea Salamului de Sibiu sunt reprezentate de carnea de porc aleasă la roșu, în  proportie de minim 70% și slănina tare, în proporție de maxim 30%, provenite de la porcine ajunse la maturitate (greutate în viu mai mare de 100 kg). Nu este admisă utilizarea subproduselor de abator sau